Miljömässigt ansvar

Tänndalen jobbar ständigt och målmedvetet med att göra bra miljöval, förbättra och utveckla långsiktiga lösningar för att minska vår direkta och indirekta miljöpåverkan.

År 2027 ska Tänndalen vara ledande inom klimatarbetet i skidbranschen. Omställningsarbetet fokuserar på att ha en fossilfri anläggning samt en infrastruktur som möjliggör att både gäster och anställda kan leva klimatneutralt. Förändringsarbetet och målsättningarna är förenliga med de miljömål som Sverige har tagit fram i sin nationella strategi.

Målsättning

- Öka effektiviteten i hur vi transporterar fordon samt hur vi pistar skidbackar.

- Alla drivmedel i fordonsflottan ska vara fossilfria 2027.

- All energi som förbrukas på anläggningen ska vara förnybar.

- Kartlägga och effektivisera energianvändningen.

- Möjliggöra laddinfrastruktur för fordon i egna flottan samt för gäst.

- Använda eco-certifierade kemikalier.

- Handla lokala råvaror i så stor utsträckning som möjligt.

- Investera i energieffektiv snöproduktion.

- Uppmuntra anställda och gäster att bidra med idéer som leder till minskad klimatpåverkan.

- Minska mängden avfall genom källsortering.

- Uppmuntra gäster att förflytta sig med vår skidbuss.

Åtgärder som vidtagits

- Installation av snömätningsutrustning i samtliga pistmaskiner.

- 50 % av liftarna har nya motorer samt elektronik som minskar energiförbrukningen med upp till 40 %.

- Vi köper 100 % el från vindkraft.

- Vi använder Bio+diesel och provkör HVO100.

- Vi har köpt och utvärderar hybridpistmaskin PistenBully 600E+ för vidare implementering.

- Vi har installerat 18 elbilsladdare på anläggningen.

- 94 % av våra snökanoner är högeffektiva och energisnåla.

- Jobbar med energikartläggning på samtliga byggnader för att se över värmekällor samt energitjuvar.

- Vi handlar i möjligaste mån lokala råvaror och lämnar ekonomiskt bidrag till vissa lokala producenter.

- Infört källsortering vid dalstationer samt återvinningsstation i Hamra.

Utforska

Läran om snö

Flister, puder och fjocksnö – dessa sexkantiga stjärnor med sina unika geometriska former ...

Tänndalsmodus

En film om hur en skidort fungerar, bakom kulisserna och om att hitta mening i tillvaron.

Skidåkning i Tänndalen

Älskat av skidåkare sedan 1932.